o * H e r o i z m i e

Isten, a*ldd meg a Magyart
Patron strony

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi w jej głoszeniu.* * *

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków * * *


* "W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie." - Adam Jerzy książę Czartoryski, w. XIX.


*************************

WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
40 mln d z i e n n i e

50%
Dlaczego uważasz, że t a c y nie mieliby cię okłamywać?

W III RP trwa noc zakłamania, obłudy i zgody na wszelkie postacie krzywdy, zbrodni i bluźnierstw. Rządzi państwem zwanym III RP rozbójnicza banda złoczyńców tym różniących się od rządców PRL, iż udają katolików

Ks. Stanisław Małkowski

* * * * * * * * *

wtorek, 5 października 2010

M e m e n t o

.........
....................
Dzieło, i życie Vassuli Ryden


" Vassula Rydén jest z pochodzenia Greczynką. Większą część swego życia spędziła w krajach Trzeciego Świata. Kiedy te wydarzenia się zaczęły była znana jako malarka i mistrzyni tenisa. Jej małżonek, Szwed, zajmował ważne stanowisko, pracując w międzynarodowej organizacji. Grafik jej zajęć nie pozostawiał miejsca ani dla aniołów, ani dla religii. Kiedy jednak jej ołówek w tajemniczy sposób narysował serce, z którego wyrastała róża i kiedy jej ręka została łagodnie ujęta i poprowadzona, żeby napisać pięknym smukłym pismem orędzie: «Ja jestem twoim aniołem stróżem i nazywam się Daniel», jej życie odmieniło się na zawsze. "«Prawdziwe Życie w Bogu» – Orędzie z 11 września 1991 roku:
– Panie, patrzę na Niebiosa i szukam Rzeczy Niebieskich. Szukam Twego Świętego Oblicza, aby czuć Pokój i móc się rozradować. Szukam Twego Świętego Oblicza, aby móc je kontemplować.– Moje Oczy przypatrują się dzisiejszemu światu, jednemu narodowi po drugim, badają duszę po duszy w poszukiwaniu odrobiny ciepła, odrobiny hojności i odrobiny miłości. Jednak tylko bardzo, bardzo niewielu posiada Moją łaskawość. Bardzo niewielu troszczy się, by prowadzić święte życie. Tymczasem dni uciekają i są już liczone godziny przed wielką zapłatą.Moje miasta stały się miastami nierządu. Bezlitosne! Stały się fortecami demonów! wszystkie wewnątrz zepsute, gryzione przez robaki! Schronisko dla żmii i skorpiona! Jakże miałbym nie spuścić na tych odstępców Mojego Oczyszczającego Ognia?...Nagle Jezus zmienił ton głosu i po kilku sekundach powiedział tonem bardzo poważnym, który mnie przeraził:Ziemia zadrży i zostanie wstrząśnięta.I całe zło wzniesione jak Wieża legnie w gruzach i zostanie pogrzebane w pyle grzechu! W Górze, Niebiosa zostaną poruszone i zachwieją się fundamenty ziemi! Módlcie się, aby Ręka Mojego Ojca nie spadła w zimie. Piorunami i Płomieniami nawiedzę niespodziewanie wyspy, morza i kontynenty.Słuchajcie uważnie Moich ostatnich słów ostrzeżenia, słuchajcie teraz, gdy jest jeszcze czas. Czytajcie Nasze Orędzia7 i kiedy Niebo mówi, powstrzymujcie się od lekceważenia i głuchoty. Uciszcie wasze głosy, a usłyszycie Nasze. Zastanówcie się dwa razy przed wydaniem sądu, zastanówcie się więcej niż dwa razy, zanim potępicie Dzieła Ducha Świętego. Nie oszczędzę ani jednego z tych, którzy wyśmiewają się z Ducha Świętego, bluźnią Mu bezczelnie. Sprawiedliwość strąci ich do otchłani.Wznieście wasze twarze i szukajcie Niebios, aby kontemplować Moje Święte Oblicze! Podnieście wasze oczy do Nieba, a nie zginiecie. Nawróćcie się! I proście Ojca, aby się ulitował. Niebawem, już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja ukażę wam
Sędziego.


http://www.voxdomini.com.pl/vass/vass_11-9.htm

niedziela, 3 października 2010

rprl ministru novaku


Rozprawa sądowa związana z przetrzymywaniem Jana Kossakowskiego w szpitalu psychiatrycznym

3 Październik 2010 Autor: wobroniekrzyzaProsimy o przybycie do sądu 5 października, we wtorek, na ul. Marszałkowskiej 82 o godz. 15.00 odbędzie się tam w sali 163 rozprawa związana z przetrzymywaniem Jana Kossakowskiego w szpitalu psychiatrycznym.
++++++++++++++++++++++

RPrl 10 April murder story:

+++++++++++
Relacja Lidii z dnia 1 października z całego wieczoru (spóźniony mail)

Wysłałam wczoraj, nie doszło widocznie…
Pod krzyżem (dosł. pod pałacem Potockich)ludzie zaczęli tłumnie gromadzić się już około 20:00. Znów przybyło nowych „twarzy”, młodych, wśród modlących. Po hałaśliwej muzyce, duszących kadzidłach, bańkach mydlanych i przekleństwach, wszyscy odczuliśmy, że dziś piątek – „wolny” wieczór dla studenckiej młodzieży… Bardzo byli napastliwi, zwłaszcza w słowach obrażających modlących się, księdza prowadzącego, sam krzyż i wszystko co święte. Osobliwe – ataki i wrzaski podniosły się zwłaszcza w chwili, kiedy rozpoczęliśmy przebłagalną suplikację za bluźnierstwa i grzechy popełniane w naszym kraju. Zimne, dżdżyste noce pod duchowym krzyżem splatają się jakoś z mrokiem codziennych trudności, ciemnością ogarniającą niepewne jutro, ciężarem wydarzeń targających Polską. Kryzys, powodzie, korupcja i panoszące się bezprawie, dają się we znaki jak ten jesienny mrok, nieubłaganie zasłaniający każdą odrobinę dziennego światła. Bywają dni, chwile, kiedy przychodzimy pod krzyż już nie pełni zapału do walki, z postanowieniem, by się „nie dać”, ale przepełnieni wewnętrznym bólem, oszukiwani, wyśmiewani, coraz ubożsi stajemy bezradnie w modlitewnym kręgu, by przez łzy powtarzać: „Ty wiesz, Jezu, że bez Ciebie sobie nie poradzę, jeśli Ty mnie nie podtrzymasz, nie zniosę ciężaru przeciwności”. Myśli te układają w słowa pieśni, która dumnie przebija się przez uliczne okrzyki i głośne dźwięki techno wypuszczane przez pobliskie megafony by, wybrzmieć uroczyście w deszczowym, jesiennym wieczorze: „kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej”.
Już po Apelu. Dziś było po prostu groźnie. To partia Palikota Świętowała. Wśród nagabujących był nasz rudy satanista i Dominik Taras i mnóstwo młodzieży wyzywająco ubranych: chłopcy umalowani i poprzebierani za kobiety. Starsi mężczyźni ściskali się jak kochankowie. Wymachiwali transparentami „Krzyże precz z Kaplic”. Na chodniku wymalowali Krzyż, po którym skakali jak w grze w klasy. W pewnym momencie ks. Jacek Bałemba przerwał modlitwę, podniósł rękę w górę i groźnym głosem zawołał trzy razy w kierunku prowokatorów: „Dotknie was ręka Boga!”. Po tych groźnych słowach zrobiła się absolutna cisza. Jakaś para zakochanych znalazła się nie wiedzieć czemu na linii wyciągniętej dłoni księdza. Twarze ich stężały w przerażeniu. Wszyscy powtórzyliśmy na życzenie księdza trzykrotnie „Amen”.
Rozprawa sądowa związana z przetrzymywaniem Jana Kossakowskiego w szpitalu psychiatrycznym

3 Październik 2010 Autor: wobroniekrzyza

Prosimy o przybycie do sądu 5 października, we wtorek, na ul. Marszałkowskiej 82 o godz. 15.00 odbędzie się tam w sali 163 rozprawa związana z przetrzymywaniem Jana Kossakowskiego w szpitalu psychiatrycznym.

Relacja Joanny z dnia 2 października z godz. 21.40
Modli się nas z ks. Jackiem ponad 70 osób. Przeciwników jest jednak teraz o wiele więcej niż nas (zjechali się zapewne spod Sali Kongresowej, gdzie odbywał się zjazd nowej antykościelnej partii Palikota). Wznoszą bluźniercze okrzyki przeciwko Krzyżowi i Matce Bożej. Robią Krzyże z ciał i krzyczą: „To są nasze krzyże”.


Krótki epizod kolegi Sławomira Nowaka w LOTOSie

Po koniec marca, po nieco ponad pół roku Piotr Chajederowski opuścił radę nadzorczą LOTOS S.A. O Chajderowskim stało się głośno ostatniej jesieni, gdy tylko trafił do nadzoru nad  tym polskim gigantem paliwowym, którego to  kontroluje tzw Skarb Państwa. Okazało się, że onże biznesmen był związany interesami ze Sławomirem Nowakiem, obecnym Szefem Gabinetu Politycznego Premiera Donalda Tuska (o czym pisałemwcześniej). Obaj panowie wcześniej byli partnerami biznesowymi w trójmiejskiej spółce Signum Promotion. 
LOTOS S.A. to nie jedyna spółka kontrolowana przez Państwo, w której pracę znalazł Piotr Chajderowski po zwycięstwie Platformy Obywatleskiej w wyborach 2007 r. Dawny kolega biznesowy Sławomira Nowaka (PO), otrzymał posadę prokurenta również w innej firmie ściśle związanej z sektorem państwowym. Po koniec lutego Chajderowski z prokurenta stał się prezesem zarządu firmy Nowy Przewoźnik Sp. z o.o., operującej pod znanym brandem "Centralwings". Jej właścicielem są państwowe linie lotnicze LOT. Piotr Chajderowski zasiada tam do dziś.

źródła:
##
http://past-news.salon24.pl/103353,krotki-epizod-kolegi-slawomira-nowaka-w-lotosie


Aneks.
R A P O R T
o działaniach żołnierzy i pracowników WSI
oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących
zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego
przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o Wojskowych Służbach Informacyjnych
w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego”
oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy
obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Strona
http://www.agentura.ru/dossier/pologne/wsi/raport/