o * H e r o i z m i e

Isten, a*ldd meg a Magyart
Patron strony

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi w jej głoszeniu.* * *

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków * * *


* "W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie." - Adam Jerzy książę Czartoryski, w. XIX.


*************************

WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
40 mln d z i e n n i e

50%
Dlaczego uważasz, że t a c y nie mieliby cię okłamywać?

W III RP trwa noc zakłamania, obłudy i zgody na wszelkie postacie krzywdy, zbrodni i bluźnierstw. Rządzi państwem zwanym III RP rozbójnicza banda złoczyńców tym różniących się od rządców PRL, iż udają katolików

Ks. Stanisław Małkowski

* * * * * * * * *

sobota, 31 stycznia 2015

Polska tamtych Powstań. St. Cat Mackiewicz

MOTTO:
„WOJNA JEST ZŁA, LECZ NIE NAJGORSZA. JESZCZE GORSZY JEST STAN ROZKŁADU I DEGRADACJI UCZUĆ MORALNYCH I PATRIOTYCZNYCH, NAKAZUJĄCY MYŚLEĆ, ŻE NIE MA RZECZY WARTEJ WOJNY. OSOBA, KTÓRA NIE MA NICZEGO, O CO MOGŁABY WALCZYĆ, NICZEGO WAŻNIEJSZEGO NIŻ OSOBISTE BEZPIECZEŃSTWO JEST POŻAŁOWANIA GODNYM STWORZENIEM I NIE MA SZANS NA BYCIE WOLNYM, CHYBA ŻE DZIĘKI WYSIŁKOM LUDZI LEPSZYCH NIŻ ONA SAMA.” J.S.MILL

______________________________________________________________


Stanisław Cat-Mackiewicz    

Rok 1863

22 stycznia 2014 | Formacyjne Historia

Tekst z okazji 151. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.


Dla takiego człowieka jak ja, który stosunki angielsko-polskie – albo bądźmy ściślejsi w wyrażeniach: stosunek Anglii do Polski i stosunek Polski do Anglii – obserwował od roku 1939 z pierwszego rzędu krzeseł, specjalnie pasjonującą i bolesną lekturą są dzieje naszego powstania 1863 roku i ówczesny stosunek rządu i społeczeństwa angielskiego do zagadnienia polskiego.

Dlaczego powyżej zatrzymałem się przed określeniem „stosunki angielsko-polskie” i rozłamałem to określenie na dwa pojedyncze? A no, bo nie sposób dopatrzeć się we wzajemnych stosunkach tych dwóch narodów jakiegokolwiek podobieństwa. Z naszej strony, mniej może w roku 1863, ale niesłychanie silnie w czasie drugiej wojny światowej, był to stosunek nadziei, wiary i miłości. Z ich strony był to stosunek wykorzystania do dna nadarzającej się okazji, wykorzystania umiejętnego, z całą znajomością naszego narodowego charakteru.

Publicystyka polska w okresie popowstaniowym oceniła należycie przewrotność angielską nam okazaną w czasie naszego styczniowego zrywu. To oburzenie było tym większe, im więcej dani ludzie nadziei w Anglii pokładali. Znakomity publicysta polski tamtej epoki, Julian Klaczko, pisał:
„W niewypowiedzianych nieszczęściach, jakie sprowadziła na naród polski ingerencja Zachodu w roku 1863, najpierwsza, jeśli nie największa część odpowiedzialności przypada brytyjskim mężom stanu...”

W powstaniu styczniowym były trzy osoby dramatu:
1) Polska, której zachowanie się było bardzo bliskie ekstazie Warszawy w czasie ostatniego sierpniowego powstania: walczyć i wierzyć, że ktoś da nam pomoc. Był to stos ognia wołający o pomoc; wielki i przeofiarny wysiłek propagandowy. Powstańcy styczniowi wiedzieli, że sami swoimi dubeltówkami nie rozgromią olbrzymiej armii carskiej, ale byli przekonani, że Europa da im pomoc.
2) Francja, która nam tej pomocy nie dała, ale dać chciała, tylko oczywiście o tyle i w tych granicach, o ile to nie kolidowało z jej interesami narodowymi. Ponieważ ta kolizja z każdym miesiącem stawała się bardziej nieuchronna, więc Francja oddała wreszcie pierwszeństwo swoim interesom narodowym przed polskimi interesami narodowymi. Trudno Francuzom się dziwić. Gdybym był ministrem Napoleona III, postępowałbym tak samo.
3) Anglia, która w powstaniu widziała doskonałą okazję do swej gry dyplomatycznej, a mianowicie do skłócenia Francji z Rosją, i dlatego starała się powstanie rozszerzyć i podniecić.

W ogóle rozmyślania nad dyplomatyczną historią Europy z okresu powstania styczniowego są niesłychanie ciekawe i bardzo pouczające. Przekonują one nas, że w polityce oczywiście przede wszystkim ważne są fakty realne, ale że obok tego mogą wchodzić w grę także możliwości faktów. Można tę myśl wyrazić poetycznym porównaniem: nie tylko ważne są osoby, ale także ich cienie. Dodajmy, że im pokój jest gorzej oświetlony, na przykład nie elektrycznością, lecz takimi świecami, przy których jeszcze w XIX wieku grano w karty, tym cienie na ścianach występują wyraźniej.

Poważni historycy dyplomacji XIX wieku zgadzają się wszyscy, że wybuch powstania stał się nie lada odskocznią dla polityki Bismarcka. Należy pamiętać, że w roku 1863 Bismarck jeszcze nie miał ani tej siły, ani tego dorobku, jaki miał dwadzieścia lat później. Stał na czele państwa drugorzędnego, słabszego od Rosji, Francji, Austrii i prowadził politykę wewnętrzną przez wszystkich uważaną za politykę awanturniczą. Był reakcjonistą i stosował chwyty rewolucyjne. Anglia wtedy dobrze życzyła Prusom, które uważała za państwo, które może się przydać, i dlatego Anglia chciała koniecznie odebrać ster rządów w Prusach Bismarckowi uważając go za człowieka niepoważnego i niebezpiecznego.

Otóż Bismarck wygrał wybuch powstania w Polsce w sposób znakomity. Zawarł z Rosją już w dniu 8 lutego 1863 roku, czyli w niecałe trzy tygodnie po nocy styczniowej, tak zwaną konwencję Alvenslebena, w której zapewnił Rosji współdziałanie wojsk pruskich przeciwko powstańcom i czujność antypowstańczą na ówczesnej państwowej granicy prusko-rosyjskiej.

Było to wielkie nabicie w butelkę księcia Gorczakowa, ówczesnego kierownika rosyjskiej polityki zagranicznej. Bismarck w ten sposób wyciągał powstanie na teren polityki międzynarodowej, jednocześnie wiedząc, że to przyczyni Rosji wiele kłopotów i że w tych kłopotach jego, Bismarcka, pomoc będzie Rosji potrzebna. Bismarck chciał oddawać usługi Rosji, ale aby Rosja tych usług potrzebowała, trzeba było, aby miała kłopoty. Sprawa powstania nadawała się do tego znakomicie, należało tylko, aby powstanie miało odpowiedni międzynarodowy wydźwięk. Z chwilą podpisania konwencji Alvenslebena wywołuje ona korespondencję dyplomatyczną. Francja, Anglia, Austria zapytują Prusy, co ta konwencja znaczy i jaka jest jej treść. Bismarck odmawia ujawnienia treści, powołując się na to, że nie może jej ujawnić bez zgody Rosjan. Sytuacja jest taka, że Rosjanie, którzy dali się na nią nabrać, teraz minimalizują jej znaczenie, Bismarck natomiast tajemniczymi gestami wyczarowuje dla niej wielkie znaczenie polityczne. Rosjanie okazują treść konwencji różnym dyplomatom, mówiąc:
„Patrzajcie, przecież tu nie ma nic poważnego” – dyplomaci nie wierzą, że im wszystko pokazano. Gra Bismarckowi znakomicie się udaje.

Postawa Napoleona III jest zupełnie inna. Jest to w ogóle osobistość niesłychanie interesująca. Jak wiadomo, nie był on synem swego formalnego ojca, brata Napoleona I, i stąd nie miał w sobie awanturniczej i genialnej, włoskiej krwi Buonapartych. Ale był to polityk o bardzo rozległych i liberalnych poglądach, o dużych ambicjach, do których podniecało go nazwisko, które bezprawnie nosił, skoro jego ojcostwo prawdziwe dotychczas ustalone nie zostało ze względu na nadmiar kochanków jego matki. Napoleon III został głosicielem zasady narodowościowej, poza którą mieści się marzenie o hegemonii Francji w Europie. Anglicy być może nie przesadzają, gdy się go tak boją i tak pragną go zniszczyć. W każdym razie dla Anglików Napoleon III to widmo niebezpieczeństwa Napoleona I, który jednoczył Europę pod swoim przewodnictwem i którego Anglicy musieli zasypywać piaskami w Hiszpanii i zamrażać śniegami Rosji.

Napoleon III ma przeciwko sobie Anglię, domyśla się ataku na siebie ze strony Prus, ma olbrzymie wszędzie trudności. Po wojnie krymskiej nasuwa mu się możliwość dojścia do porozumienia z Rosją i oto sprawa polska wywraca mu te karty do gry.
I tu trzeba przyznać, że jednak Napoleon III robił dla nas, co mógł. Rzecz inna, że sympatie francuskie dla Polaków w tym okresie są istotnie bardzo silne. Lubi nas zarówno lewica, ze względu na walkę z tyranami, jak prawica, ze względu na katolicyzm, jak napoleonidzi, ze względu na wspólne, bezzasadne zresztą z naszej strony, uwielbienie dla wielkiego Korsykanina. Lekceważyć sprawy polskiej we Francji wówczas nie można. Wreszcie członkowie dynastii Bonapartych, przepadający za robieniem kawałów i nieprzyjemności samemu Napoleonowi III, także hałaśliwie nas popierali.

W tych warunkach Napoleon III próbuje nas popierać i robi to w sposób jedyny, na jaki dozwalała ówczesna rzeczywistość polityczna. Oto próbuje wciągnąć do rzędu mocarstw popierających Polaków państwa austriackie. Rzeczywistość polityczna to przede wszystkim geografia – to tylko Polacy stale o tym zapominają. Aby Polakom pomóc, realnie, wojskowo, trzeba mieć geograficzny dostęp do ziem polskich. Z trzech zaborców jedynie Austria dawała pewne widoki, że może być pozyskana dla programu odrodzenia niepodległości Polski. Plan Napoleona III przewiduje poważne dla Austrii wynagrodzenia: pierwszeństwo Austrii w Niemczech oraz arcyksiążę austriacki na tronie polskim. Mówiono Austriakom: „Stracicie Galicję, ale zyskacie sobie poważnego sprzymierzeńca w środkowej Europie”.

Plan ten miał za sobą poparcie sfer katolickich, watykańskich. Podobał się więc Francuzom, Polakom i Watykanowi. Najmniej podobał się samym Austriakom.
O ile plan ten był w ogóle realny, może to być kwestią sporną. O ile mógł być urzeczywistniony, tego nie wiemy. Wiemy jednak, kto go w zarodku zdusił i obalił. Zrobiła to Anglia. Co do tego mamy całkowitą zgodę historyków dyplomacji tego okresu.

Jest to fragment książki "Londyniszcze" opublikowanej przez Wydawnictwo UNIVERSITAS, która jest dostępna tu: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Londyniszcze_3218.html
Stanisław Cat-Mackiewicz
a.me.

B e z w s t y d - bez wyjścia

MOTTO :
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf
" W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym.
W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. "KONFUCJUSZ
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf
W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf

W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym. W państwie rządzonym źle wstyd być bogatym. - See more at: http://www.aforyzmy.com.pl/pieniadze-i-bogactwo/w-panstwie-rzadzonym-dobrze-wstyd-byc-biednym-w-panstwie-rzadzonym-zle-wstyd-byc-bogatym#sthash.zPELqxh0.dpuf
-kasta bizneso-polityczno-administracyjno-urzędnicza-sądownicza w kRaju jest niereformowalna-
W końcu roku 2014 będzie blisko 878 tys. zamożnych i bogatych( ), tj. o ponadprzeciętnych dochodach, a na dobra i usługi luksusowe wydadzą łącznie 12,6 mld zł, tj. o 15 proc. więcej niż w roku 2013.


Rośnie rynek dóbr luksusowych w kRaju PO PSLDUP

Autor:  wnp.pl (PS)  |  05-12-2014 10:18
W końcu 2014 roku będzie blisko 878 tys. zamożnych i bogatych"polaków" , tj. o ponadprzeciętnych dochodach, a na dobra i usługi luksusowe wydadzą łącznie 12,6 mld zł, tj. o 15 proc. więcej niż w roku 2013.
Rośnie rynek dóbr luksusowych w Polsce
Największy udział w rynku luksusu w Polsce mają samochody luksusowe i premium (5,6 mld zł).
fot. Fotolia
W 2016 roku ich, po raz pierwszy w historii, LICZBA tych darmozjadów przekroczy 1 mln, a wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do 13,3 mld zł, prognozuje firma doradcza KPMG.
Z badania przeprowadzonego przez nią na grupie ponad 600 takich osób wynika, że 65 proc. osób bogatych podchodzi do luksusu w sposób pragmatyczny, ich decyzje zakupowe są przemyślane i racjonalne, a nabycie luksusowego dobra niejednokrotnie traktowane jest jako inwestycja.

Największy udział w rynku luksusu w Polsce mają samochody luksusowe i premium (5,6 mld zł). Coraz chętniej towary luksusowe kupowane są przez internet.

Z poprzedniej edycji raportu KPMG pt. "Rynek dóbr luksusowych w Polsce" wynikało, że w 2013 roku mieszkało 832 tys. osób zamożnych i bogatych, czyli osiągających miesięcznie dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto. Dysponowali oni łącznym dochodem netto o wartości 134 mld zł.

Według prognoz KPMG, do końca 2014 roku liczba zamożnych i bogatych Polaków wzrośnie do 878 tys. (o 6 proc. rok/roku), natomiast ich łączny dochód do 141 mld zł (+5 proc.). Zarazem, w tym roku jest ok. 47 tys. osób posiadających aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals).

Chociaż zamożność Polaków z roku na rok wzrasta, to na tle innych krajów Unii Europejskiej przeciętny nasz majątek plasuje nas dopiero na 23. miejscu. W 2014 roku wartość majątku na osobę w Polsce wyniosła 22,2 tys. dol., podczas gdy w UE było to średnio 153,6 tys. dol., czyli prawie siedmiokrotnie więcej.

Jak wskazują prognozy KPMG, w najbliższych latach wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce będzie rosła w nieco niższym tempie - do 2017 roku może wzrosnąć do 14 mld zł, czyli o 11 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Największych wzrostów w ujęciu procentowym można spodziewać się w segmencie biżuterii i zegarków oraz usług hotelarskich i SPA.

Grupa Polaków o ponadprzeciętnych dochodach jest niejednorodna, dlatego KPMG podzieliła ich w oparciu o dwa kryteria - motywację i pragmatyzm, które opisują nastawienie respondentów do nabywania i użytkowania luksusowych dóbr i usług.

Największą grupę (52 proc.) tworzą koneserzy, a najmniejszą - konformiści (13 proc.). Znaczna większość zamożnych i bogatych Polaków (65 proc.) podchodzi do luksusu w sposób pragmatyczny - wybiera produkty wysokiej jakości, ponieważ są trwałe i niezawodne. Dla prawie 70 proc. bogatych Polaków zakupy dóbr luksusowych wynikają z motywacji wewnętrznej. Oznacza to, że kupują dobra luksusowe, aby poczuć się lepiej i sprawić sobie przyjemność. Zdecydowanie rzadziej jest to motywacja zewnętrzna, czyli otaczanie się luksusem, ponieważ wymaga tego otoczenie.

.

ZAKOŃCZENIE.
" Wyższa kasta bizneso-polityczno-administracyjno-urzędnicza-sądownicza w naszym kraju jest niereformowalna. Obrosła w kosztowne nieusuwalne przywileje, zdemoralizowała i skompromitowała się w sposób zupełny.
Wytworzyła system zamknięty, gwarantujący jej utrzymanie władzy, całkowitą bezkarność i czerpanie nieograniczonych korzyści, kosztem zdrowia, życia i nędzy pozostałej części Polaków.
W kurczowym trzymaniu się władzy, zaplątała się po szyje w układy przestępczo-towarzysko-mafijne, dokonała wielu działań przestępczych i o ogromnej szkodliwości społecznej.

Każda uczciwa, wartościowa jednostka jeśli jakimś cudem się w tym bagnie znalazła, szybko została z niej usunięta w ciągu 20 lat selekcji negatywnej. Jako że na podłym gruncie nie da się niczego zbudować, zdecydowanie odrzucam tą opcję – reformowanie tej grupy jako podstawę przemian, jako grupy szczególnie szkodliwej, zdemoralizowanej, i anty obywatelskiej – można jedynie pokusić się o jej resocjalizacje, tak jak innych grup przestępczych."
SEE

piątek, 30 stycznia 2015

Wojna Światowa trwa
Zdjęcie

III Wojna Światowa (rozdział IX )

#2491 OSTOJA2

OSTOJA2
  1
 • Members
 • PipPipPip
 • 543 postów
  Napisano 07 styczeń 2015 - 11:42
  Litwa: zaprezentowano poradnik, jak zachować się na wypadek wojny Jak mają za­cho­wać się miesz­kań­cy Litwy na wy­pa­dek wy­bu­chu wojny? Od­po­wie­dzi na to i inne py­ta­nia udzie­la wy­da­ny z ini­cja­ty­wy mi­ni­ster­stwa obro­ny po­rad­nik za­pre­zen­to­wa­ny w Wil­nie.
  - Wy­daw­nic­two to jest ważne w kon­tek­ście sy­tu­acji woj­sko­wej na Ukra­inie, ale też ewen­tu­al­nej wojny hy­bry­do­wej oraz in­nych sy­tu­acji eks­tre­mal­nych – po­wie­dział pod­czas pre­zen­ta­cji po­rad­ni­ka mi­ni­ster Ju­ozas Ole­kas [Józef Oleksy? – admin].
  Ponad 100-stro­ni­co­wy po­rad­nik szcze­gó­ło­wo opi­su­je, w jaki spo­sób miesz­kań­cy otrzy­ma­ją in­for­ma­cję o za­gro­że­niu, jak sami mogą prze­ka­zać in­for­ma­cje o sy­tu­acjach eks­tre­mal­nych, co robić w przy­pad­kach za­gro­że­nia, jak się ewa­ku­ować, dokąd i jakie rze­czy ze sobą za­brać, w jaki spo­sób przy­łą­czyć się do oby­wa­tel­skie­go ruchu oporu.
  W for­mie elek­tro­nicz­nej po­rad­nik wkrót­ce ma być do­stęp­ny na por­ta­lu re­sor­tu obro­ny Litwy, a w for­mie książ­ko­wej – w bi­blio­te­kach, szko­łach, urzę­dach i or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wych.
  Dzia­ła­nia Rosji na Ukra­inie spo­wo­do­wa­ły, że li­tew­ski Sejm w grud­niu ub.r. za­twier­dził pa­kiet po­pra­wek do ustaw z za­kre­su obron­no­ści pań­stwa, uści­śla­jąc za­sa­dy uży­cia sił zbroj­nych w cza­sie po­ko­ju. No­we­li­za­cje re­gu­lu­ją wy­ko­rzy­sta­nie broni, ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych i woj­sko­we­go sprzę­tu tech­nicz­ne­go.

  http://wirtualnapolo...-wypadek-wojny/  #2492 Human3030

  Human3030
   Grey Eminence
  • Members
  • PipPipPip
  • 5946 postów
   Napisano 08 styczeń 2015 - 00:25
   - Co powinieneś wiedzieć o strategii USA wobec Bliskiego Wschodu -  B)

   Wszystko to nazywa się dziś wojną z terroryzmem, choć w klasycznym ujęciu tego zjawiska byłoby raczej istotą jego definicji.” Kto i po co potrzebuje wojny z terroryzmem i jak na tym zarabia ?Wszystko wyjaśnia ten krótki amatorski film dokumentalny.

   „Raport Nety Crawford z Uniwersytetu w Bostonie wskazał, iż realne koszty – licząc od 2001 roku – to co najmniej 4,4 bln. dolarów.”
   ” (…) wszystko to nazywa się dziś wojną z terroryzmem, choć w klasycznym ujęciu tego zjawiska byłoby raczej istotą jego definicji.”

   „Georoge W. Bush uruchomił machinę wojenną, której koszt przekroczył już prawdopodobnie skalę wydatków jakie USA poniosły na udział w drugiej wojnie światowej.

   Od czasu niesławnych rządów George’a W. Busha Stany Zjednoczone prowadzą najbardziej osobliwą wojnę – z terroryzmem. Nie jest to wojna wypowiedziana żadnemu państwu, a definicja terroryzmu stała się wysoce uznaniowa. Jak pokazała praktyka zaatakowany może zostać każdy kraj, rząd, region, obywatel/ka czy obiekt. Od inwazji na Afganistan czy Irak, przez rozstrzeliwania przypadkowych przechodniów z helikoptera w Bagdadzie czy bombardowania ceremonii weselnych w Jemenie, aż po próbę obalenia rządu w Syrii  – wszystko to nazywa się dziś wojną z terroryzmem, choć w klasycznym ujęciu tego zjawiska byłoby raczej istotą jego definicji.

   http://www.mpolska24...skiego-wschodu-

   - Spisek specsłużb Izraela? -

   "Zapytałem moich znajomych i oto, co mi powiedzieli:

   E.K.:  Przeczytaj sobie ten wpis mojego znajomego na FB: Marek ty nie leć nad tą Indonezją kurka wodna liniami Malezji. Tam Amerykanie strzelają bronią energetyczną. Pewnie JJ to cuś wie. Kolejny malezyjski samolot pierdyknęli (we współpracy z pewnym małym krajem atomowym. Wiadomo za co. Bo Parlament Malezji jako jedyny na świecie (!) uznał Izrael za państwo terrorystyczne... (Autor jest pilotem lotnictwa cywilnego)"

   http://wszechocean.b...ezyjski-19.html

   /Broń energetyczna, zajebista!/  ;)

   - Broń laserowa i energetyczna w Iraku. : Czarne Projekty -

   http://davidicke.pl/...raku-t7006.html
   http://www.ausairpow...L-Analysis.html

   /Spisek i WOJNA jest wpisana w 'Demokrację ludową!/  :)
   - Komentarz: Polska znów zaangażuje się na Bliskim Wschodzie? -

   Przebywający w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych RP Grzegorz Schetyna zadeklarował, że Polska chce wesprzeć amerykańską koalicję prowadzącą naloty w Syrii i Iraku "bardziej niż dotychczas".

   http://www.kresy.pl/...hodzie,0,0,6573
   http://www.kresy.pl/...iskim-wschodzie
   http://foreignpolicy...c-game-changer/
   #
   http://www.popsci.com.au/tech/military
   http://www.militarya....com/index.html

   https://80sec.info/i...-walczacej-z-is

   https://80sec.info/i...twu-islamskiemu

   /Ale sexsi ta Schetyna!/  :lol:  :wub:

   #2493 Human3030

   Human3030
    Grey Eminence
   • Members
   • PipPipPip
   • 5946 postów
    Napisano 08 styczeń 2015 - 22:51
    Tadeusz Drozda - /Powiedział w wywiadzie, że w Polsce cięta krytyka wszelkiego rodzaju już dawno została zniszczona i nie ma nic, co by miało nawet znamiona krytyki granej i pasanej 'Tak, że MY KRYTYCY możemy spać spokojnie.  B)

    Z krytyką u nas jest niestety, ale po prostu 'Miałko'!/  -_-

    - Państwo Islamskie: Wysadźcie Francję w powietrze! Atakujcie ich kamieniami i powierzcie się Allahowi -

    - Wysadźcie Francję w powietrze! Rozwalcie głowy tych niewiernych! - nawołuje Państwo Islamskie (IS) w nagraniu wideo zamieszczonym w sieci, a takich apeli jest coraz więcej. Środowy "Le Figaro" analizuje komunikaty IS wzywające do zabijania Francuzów.

    "Atakujcie Francuzów kamieniami, nożami i powierzcie się Allahowi" - głosi kolejne wezwanie IS, które dżihadyści zamieścili na arabskojęzycznym forum Alplatformmedia.

    "Le Figaro" przypomina, że nawoływania do mordowania Francuzów, organizowania ataków "samotnych wilków" we Francji stały się znacznie liczniejsze, odkąd Paryż dołączył do międzynarodowej koalicji walczącej - pod egidą USA - z Państwem Islamskim.

    http://wiadomosci.ga...powietrze_.html

    /FRANCJO, ODDAJ ROSJI MISTRALE! - też!/  ;)

    http://witas1972.sal...-rosji-mistrale

    /Bo inaczj, to ukamienowanie!/  :lol:  :wub:  :wacko:

    /Don Quichotte i Sancho Pansa wyruszają na łowy!/  ;)

    #2494 Human3030

    Human3030
     Grey Eminence
    • Members
    • PipPipPip
    • 5946 postów
     Napisano 09 styczeń 2015 - 02:43
     - Zło z importu -  B)

     W myśli Atlantyckiej, sankcje mają pozbawić Rosję dostępu do zdobyczy cywilizacji Zachodniej i tym samym zmusić ją do określonych działań na arenie międzynarodowej. Siła psychologiczna sankcji leży w przypuszczeniu, że cywilizacja rosyjska nie jest zdolna sama z siebie wytworzyć dobra doczesne, co dopiero rzeczy szlachetne, że potrzebuje importować wyższej kultury zachodniej.

     http://polish.ruvr.r...z-importu-0923/

     /Jak widzę te dobra 'Cywilizacji Europejskiej tylko z Chin to mnie się rzygać chce na to dictum!/  :angry:

     - Akcja została wstrzymana. Mordercy z "Charlie Hebdo" pozostają nieuchwytni -

     Francuscy policjanci zawiesili na noc przeczesywanie lasu pod Longpont, w którym - według relacji świadków - schronili się poszukiwani bracia, podejrzewani o masakrę w redakcji "Charlie Hebdo". Las ma ponad 13 tysięcy hektarów powierzchni i pomimo zmobilizowania wielkich sił, jego przeszukanie może zająć dużo czasu. Akcja najpewniej zostanie wznowiona rano.

     http://www.tvn24.pl/...awe,504143.html

     /Nieuchwytni! ;)  :lol:  :wub:  Nawet dla Legi Cudzoziemskiej?/  :unsure:

     - Po zamachu na „Charlie Hebdo”: Jeden z terrorystów oddał się w ręce policji. Wielkie marsze solidarności w Europie -

     http://natemat.pl/12...nosci-w-europie

     /Ale się okazało, że w czasie zamachu był po prostu we Francuskiej szkole, bo tak widać z monitoringu uczelnianego? No i 'pudło'!/  :rolleyes:

     - Paris Attack Smacks of False Flag -

     http://theuglytruth....-of-false-flag/

     http://translate.goo...ag/&prev=search

     "French Foreign Legion" - Full Documentary /"Maszeruj albo giń!"/  :angry:

     #2495 Fallout152 Godzilla152

     Fallout152 Godzilla152
      capo di tutti capi
     • Moderators
     • 351 postów
     • LocationPonyville152
     Napisano 09 styczeń 2015 - 20:13
     Kilka lat temu Francja finansowała / dozbrajała / przymykała oko na grupki powiązane ISILem gdyż plan był taki, że będą importować powstańców do Syrii. Skończyło się masakrą w Tuluzie i pech chciał że rozwalili ocalałych... Teraz znów kilkukrotnie puszczają człowieka odpowiedzialnego za szmuglowanie bojowników do kraju Asada i ten też w końcu dla odmiany postanawia zrobić dyskotekę na miejscu, i znów giną ostatni biedni ocaleni.
     JQiCU.gif     #2496 Human3030

     Human3030
      Grey Eminence
     • Members
     • PipPipPip
     • 5946 postów
      Napisano 10 styczeń 2015 - 00:51
      - Charlie Hebdo #2 -  B)

      http://zezorro.blogs...ie-hebdo-2.html
      http://wolna-polska....a-wideo-2015-01
      http://wolna-polska....e-hebdo-2015-01
      #
      https://cyklista.wor...kl-terrorystow/

      ElComendante - Wysłany: 17:22, 08 Sty '15

      "Nie powinno Cię to przerażać Bimi, bo ludzie generalnie są - jeśli nawet nie głupi to leniwi - i z tego powodu kończą na pudełku zwanym telewizorem.
      Wczoraj słuchałem wypowiedź jakiegoś - nie pamiętam nazwiska - byłego policjanta ze specsłużb i facet - pierwszy raz go widziałem, więc zapewne nie jeden ze słynnych pseudoekspertów - który, zapewne z tego powodu - mówił co wiedział a to nie jest typowe - wskazywał, że goście musieli przejść profesjonalne przeszkolenie w specsłużbach. Wskazywał na to, bo na nagranych z nimi filmach zauważył, że goście stosowali dwójkową taktykę poruszania się z bronią w otoczeniu oraz przy oddawaniu strzałów odstawiali prawą nogę przy ustawianiu się do strzału z kałasznikowów, które posiadali. Jak wskazywał tego nie nauczy się amator strzelający sobie z kałasznikowa na strzelnicy, ani gość, który po prostu przeszedł zwykłe przeszkolenie wojskowe. Innymi słowy takie zachowanie - sposób poruszania, taktyka - jest li tylko typowe dla oddziałów specjalnych."

      https://prawda2.info...pic.php?t=23572

      " zauważył, że goście stosowali dwójkową taktykę poruszania się z bronią w otoczeniu oraz przy oddawaniu strzałów odstawiali prawą nogę przy ustawianiu się do strzału z kałasznikowów"  :ph34r:

      - Pravda: In 2015 Noord Koreaanse invasie en kernaanval op Zuid Korea -

      http://www.xandernie...l-op-Zuid-Korea

      http://translate.goo...rea&prev=search

      „Rosyjski Prawda informuje, że północnokoreański dyktator Kim Dzong Un wydał armii rozkaz przygotowania się do masywnej inwazji Korei Południowej która odbędzie się jeszcze w tym roku.  Wojna ma trwać tylko 7 dni, tak, że Stany Zjednoczone nie mają czasu, aby otrzymać pomóc od ich sojuszników.  W 2012 roku Kim Dzong Un przyjęła strategię opartą na wojnie asymetrycznej, w której to będzie użyta broń jądrowa.”

      - Korea Północna grozi wojną USA -

      INFO: W odpowiedzi na ostatnie sankcje wprowadzone przez USA, Korea Północna zagroziła "gradem kul i pocisków", który spadnie na amerykańskie terytorium.

      Zdaniem władz Korei Północnej, rozsądne ze strony Waszyngtonu będzie wycofanie sankcji, co może uratować USA od poniesienia klęski wojennej. Ponadto reżim jest zdania, iż sankcje zostały wprowadzone pod absurdalnymi pretekstami i są jedynie przejawem wrogiej polityki wobec Korei Północnej.

      http://korwin-mikke....ojna_usa/105762
      http://biznesazja.pl...w”-wpolityce-pl

      /A przy naciśnięciu 'Czerwonego Guzika' z odpalaniem rakiet balistyczno-atomowych robimy to najszybciej jak potrafimy czas, aby się rozkraczyć na dwóch nogach jest zbędny. Pierdzielnąc trzeba tylko w trzy dupy we, w 'GUZIK'!!!/  :)  ;)  :D  :wub:  :unsure:      #2497 Human3030

      Human3030
       Grey Eminence
      • Members
      • PipPipPip
      • 5946 postów
       Napisano 11 styczeń 2015 - 13:06
       - Zanim zacznie się prawdziwa wojna… Ta mapa trafi do podręczników historii! -  B)

       W sieci pojawiła się szczegółowa mapa z linią rozgraniczającą między walczącymi stronami w Donbasie. Ten dokument przejdzie kiedyś do opracowań nt. najnowszej historii Ukrainy z okresu jej walki z rosyjską agresją – piszą ukraińskie media.

       Od czasu porozumień mińskich sprawa jest tajemnicą poliszynela. Oryginalna elektroniczna wersja mapy miała być przekazana w warunkach pełnej anonimowości z najbliższego otoczenia prezydenta samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej Igora Płotnickiego  i byłego szefa frakcji Partii Regionów Ołeksandra Jefremowa.

       Dla wszystkich obserwatorów sytuacji na wschodzie Ukrainy jest oczywiste, że rozejm wkrótce się skończy. Wynika to z aktywnych przygotowań do decydującego uderzenia ze strony rosyjskich „separatystów” i Sił Zbrojnych FR. Według niektórych prognoz nastąpi to już około 15 stycznia, według innych – na wiosnę. W każdym przypadku, dopóki nie rozpoczęła się jeszcze aktywna faza walki, z przemieszczeniem linii frontu, mapa z liniami rozgraniczającymi pozostaje aktualna – komentują ukraińscy dziennikarze.

       Na mapie znajdują się adnotacje o stronach, z którymi dokument był konsultowany – Płotnicki, grupa monitorująca OBWE, Ukraina. Informacja została zamieszczona w przestrzeni publicznej, chociaż od dawna nie jest tajemnicą dla żadnej ze stron konfliktu.

       Warto w tym miejscu przypomnieć, że w wytyczeniu linii rozgraniczającej między walczącymi stronami we wschodniej Ukrainie brali udział oficerowie rosyjskiego sztabu generalnego (mówił o tym Siergiej Ławrow w październiku ub. roku).

       Czytaj rówwnież: Kijów: „Tajnych protokołów w Mińsku nie było”. Co podpisał Leonid Kuczma? oraz Wstępne granice „Noworosji” powstaną „z dnia na dzień”. Poroszenko zdradzi Ukrainę?

       http://kresy24.pl/61...nikow-historii/

       /Poroszenko zdradzi Ukrainę?/ :)  - http://w.kki.com.pl/...bne/zdrada.html

       - Dog Plays Dead!  -  ;)       - A big hello to NATO - from Russia with love -

       #2498 Human3030

       Human3030
        Grey Eminence
       • Members
       • PipPipPip
       • 5946 postów
        Napisano 12 styczeń 2015 - 13:52
        /„Komu puszczą nerwy” - Amerykanom czy możne Rosjanom 'uwidim pasmatrim'?!/  B)

        - „Trwa wojna propagandowa. Komu puszczą nerwy?” -

        – Nie chodzi o jakąś pomoc dla tych cywilnych mieszkańców, ale żeby pokazać światu, Rosjanom, obywatelom Wschodu, że Rosja jest biała i piękna – mówił w rozmowie z TVP Info Jurij Taran, socjolog z fundacji „Nasz wybór”. – Tak naprawdę to jest wsparcie materialne, ludzkie i zbrojeniowe dla separatystów – stwierdził Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany.

        http://www.tvp.info/...u-puszcza-nerwy

        - Alarm w Kijowie. "Po raz pierwszy" rebelianci i Rosjanie mają przewagę liczebną -

        Mimo porozumienia o zawieszeniu broni, kolejny dzień z rzędu nasila się ostrzał artyleryjski ze strony rebeliantów. W ciągu ostatniej doby ostrzelali ukraińskie pozycje 63 razy. Do tego w ostatnich dniach wyraźnie wzrosła liczebność oddziałów rebeliantów i rosyjskich żołnierzy w Donbasie.

        http://www.tvn24.pl/...bna,505164.html

        - Fala zamachów bombowych. Ukraińskie władze: nowa strategia Rosji -

        W ostatnich tygodniach wzrasta liczba aktów terrorystycznych na Ukrainie. Ich charakter - sposób przeprowadzenia oraz lokalizacja - wskazują, że stoją za tym rosyjskie służby specjalne - twierdzą w Kijowie. Ma to być element destabilizowania kraju, jeden ze środków wojny hybrydowej.

        http://www.tvn24.pl/...sja,504538.html

        /Rząd Kijowski przeniesie się na Wiejską wykopią Kopacz bo słabego rządu i nierządu!/  :)  ;)  :D  :wub:  :unsure:        #2499 Human3030

        Human3030
         Grey Eminence
        • Members
        • PipPipPip
        • 5946 postów
         Napisano 13 styczeń 2015 - 02:09
         - Cyberwojna totalna -  B)

         Grupa Anonymous uderzy w Państwo Islamskie i Al-Kaidę. Całą mocą obliczeniową. Podobnie, jak prawie całą mocą uderzył w serwisy społecznościowe Dowództwa Centralnego USA CyberKalifat przejmując konto dowództwa na Twitterze. Do tego wszystkie najważniejsze wywiady i kontrywywiady świata postawiły czerwony alert swoim informatykom. Zaczęła się wojna w cyberprzestrzeni.

         Rzeź w ‘Charlie Hebdo’ stała się początkiem deklaracji wojny w cyberprzestrzeni i pierwszych udanych prób przejmowania kont i komputerów po stronie Państwa Islamskiego i zachodniego świata. Anonymous, którzy w dzień po ataku umieścili w sieci zapowiedź ataku na wszystkie islamskie ugrupowania fundamentaistyczne zapowiadają bez ogródek: – Spodziewajcie się masowej globalnej reakcji z naszej strony, bo walka o wolności obywatelskie jest podstawą naszego ruchu.

         Grupa jednocześnie wstrzymuje do odwołania ataki na francuskie ministerstwo obrony, którego strona jeszcze kilka dni temu była niedostępna, co było zemstą za śmierć 21-letniego ekologa Remi Fraisse’a, który zginął 25 października w starciach z siłami porządkowymi, w czasie protestu przeciwko budowie tamy Sivens w południowej Francji.
         W rozmowach w sieci – tych, do których dostęp mogą mieć ludzie z zewnątrz – grupa zapowiada, że tym razem nie odpuści i zrobi wszystko, żeby przejąć kontrolę nas kontami w serisach społecznościowych, nad komputerami w jakikolwiek sposób związanymi z wyznawcami Allaha, którzy deklarują sympatię do IS lub Al-Kaidy. Przez całą dobę tysiące komputerów przy pomocy wszystkich dostępnych środków próbują wejść na komputery swoich wrogów. I wejdą – dotychczas atakom grupy nie oparła się żadna instytucja, której oficjalnie wypowiedzieli wojnę.

         Ale cybermuzułmanie nie pozostają w tyle. Oto atakują oficjalne konto Dowództwa Centralnego USA (USCENTCOM) na Twitterze i po przejęciu nad nim kontroli zaczynają publikować własne treści ostrzegając Amerykanów: – Amerykańscy żołnierze, uważajcie na siebie. Nadchodzimy!
         Atak potwierdza Biały Dom dodając, że obecnie bada zakres ataków.
         CyberKalifat uprzedza jednocześnie, że przeniknął do każdego komputera w każdej bazie wojsk USA. – Nie powstrzymacie nas. Wiemy wszystko o waszych żonach i dzieciach – informują. – CyberKalifat będzie kontynuował swój dżihad w imię Allaha.

         Wśród zamieszczonych materiałów są m.in. dane osobowe amerykańskich generałów oraz inne materiały, które, według hakerów, mają pochodzić z serwerów Pentagonu. Plany te mają dotyczyć m.in. Chin czy Korei Północnej.

         W serwisach ogłoszeń o pracę pojawiły się ogłoszenia największych agencji wywiadu i kontrwywiadu świata. Szukają informatyków ze znajomością języków arabskiego i rosyjskiego. Ale warunki przyjęcia podania są wyśrubowane. Po pierwsze obywatelstwo kraju działania agencji. Po drugie – udokumentowane obywatelstwo przynajmniej jednego z rodziców kandydata. W innym wypadku nie ma mowy o złożeniu podania. Pochodzenie z krajów arabskich przekreśla szansę na zatrudnienie – choć niekoniecznie oznacza brak zainteresowania ze strony agencji.
         Nikt nie ukrywa, że gra toczy się o wysoką stawkę. Ostatecznym celem ataków mają być kluczowe dla państw – z obu stron konfliktu – obszary gospodarek, czyli energetyka, obronność i infrastruktura komunikacyjna.

         http://3obieg.pl/cyberwojna-totalna

         - Huge Edward Snowden Interview on Cyber Warfare -

         http://russia-inside...2015/01/12/2338

         http://translate.goo...338&prev=search

         - French Police Commissioner Suicided After Attempting To Issue Murder Warrant Against President Obama - /Bo, jest podejrzanym prezydentem United States!/  ;)  :lol:

         " europejski nakaz aresztowania dla prezydenta Baracka Obamy i innych jeszcze nienazwanych amerykańskich przywódców."

         http://www.thetotalcollapse.com/

         http://translate.goo...om/&prev=search

         /Możne w końcu coś drgnie w 'INTERESIE?!/  :)  ;)  :D  :wub:  :wacko:         #2500 Human3030

         Human3030
          Grey Eminence
         • Members
         • PipPipPip
         • 5946 postów
          Napisano 13 styczeń 2015 - 12:56
          - Górnicy brońcie kopalń, wyjdźcie na ulice, węgiel rentowny .../  B)

          http://ryfinski.blog...dzcie-na-ulice/

          - Kolejne kopalnie dołączyły do protestu. Związkowcy: "Jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie inaczej, to żyje w matriksie" -

          - Górnicy z kolejnych czterech kopalń - Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy-Anna - rozpoczęli w poniedziałek podziemne protesty przeciwko rządowemu planowi naprawczemu dla Kompanii Węglowej (KW) - podała śląsko-dąbrowska "Solidarność". Według związkowców udział w protestach bierze kilkaset osób.

          http://wyborcza.pl/1...ze&pId=32559056

          - Spółka polskiego milionera wyręczy rząd? Chce przejąć trzy kopalnie -

          Mysłowicka spółka Universal Energy deklaruje, że chce przejąć trzy z czterech kopalń Kompanii Węglowej, które rząd zamierza zlikwidować. Chodzi o kopalnie Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy i Bobrek-Centrum. Firma należy do biznesmena Krzysztofa Domareckiego, jednego z najbogatszych Polaków.

          http://m.wyborcza.bi...ce_przejac.html

          /Za friko i oto bandytom chodziło po łbach!/  :angry:

          /Kopalnie to strategicznie ważny punkt dla narodu Polskiego a w czasie działań wojennych to jedyny sposób na własną energie!/  :rolleyes:

          /Ogrodzić 12 metrowym murem Warszawę i nie wpuszczać ani wypuszczać nikogo na zewnątrz dla dobra Narodu Polskiego!/  :)  :wub:          #2501 Human3030

          Human3030
           Grey Eminence
          • Members
          • PipPipPip
          • 5946 postów
           Napisano 14 styczeń 2015 - 07:34
           - Na marszu w Paryżu tylko mężczyźni? Ortodoksyjna gazeta wycięła zdjęcia kobiet... i Tuska -  B)

           Na czele niedzielnego marszu w Paryżu pojawili się najważniejsi światowi liderzy. Relacje z tego wydarzenia zagościła we wszystkich mediach. Jednak w wyjątkowy sposób przedstawiła je ortodoksyjna żydowska gazeta. Umieściła ona zdjęcie, na którym nie było uczestniczących w marszu kobiet. Zniknął także... Donald Tusk.

           Na wy­re­tu­szo­wa­nym zdjęciu z pa­ry­skie­go mar­szu za­brakło m.​in. kanc­lerz Nie­miec An­ge­li Mer­kel oraz sze­fo­wej unij­nej dy­plo­ma­cji Fe­de­ri­ci Mo­ghe­ri­ni. Usunięto także Anne Hi­dal­go - mera Paryża. Fo­to­edy­to­rzy ga­ze­ty do­ko­na­li także in­nych zmian. Za ich sprawą zniknął także prze­wod­niczący Rady Eu­ro­pej­skiej Do­nald Tusk.

           Zor­ga­ni­zo­wa­ny w ubiegłą nie­dzielę w Paryżu marsz był wy­ra­zem so­li­dar­ności z ofia­ra­mi za­ma­chu w re­dak­cji ty­go­dni­ka sa­ty­rycz­ne­go "Char­lie Hebdo". Od kul za­ma­chow­ców, is­lam­skich eks­tre­mi­stów, zginęło w nim 12 osób. W mar­szu wzięli udział najważniej­si przy­wód­cy kra­jów eu­ro­pej­skich.

           W sto­li­cy Fran­cji po­ja­wi­li się m.​in. kanc­lerz Nie­miec An­ge­la Mer­kel, pre­mie­rzy Wiel­kiej Bry­ta­nii, Włoch, Hisz­pa­nii i Tur­cji - David Ca­me­ron, Mat­teo Renzi, Ma­ria­no Rajoy i Ahmet Da­vu­to­glu, pre­zy­dent Ukra­iny Petro Po­ro­szen­ko, a także prze­wod­niczący Rady Eu­ro­pej­skiej Do­nald Tusk oraz sze­fo­wie Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej i Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Jean-Clau­de Junc­ker i Mar­tin Schulz. W mar­szu wzięła udział też pre­mier Ewa Ko­pacz.

           http://wiadomosci.on...t-i-tuska/d0hf0
           http://wyborcza.pl/1...la_kobiety.html
           http://petapixel.com...do-march-photo/
           #
           http://wiadomosci.on...-popularne.html

           - Gołębie pokoju atakują -

           http://zezorro.blogs...ju-atakuja.html

           /Mógł się nie pchać na czołówkę!/  :)  ;)  :lol:  :wub:           #2502 OSTOJA2

           OSTOJA2
            1
           • Members
           • PipPipPip
           • 543 postów
            Napisano 14 styczeń 2015 - 21:09
            Francja – Redakcja Charlie Hebdo nie była zabita w zamachu terrorystycznym
            Weteran służb specjalnych „Alfa”, Igor Szewczuk, mówi, że dziennikarze Charlie Hebdo nie zostali zabici w zamachu terrorystycznym.

            „Zamach terrorystyczny” w redakcji Charlie Hebdo w dniu 7 stycznia nie był zamachem terrorystycznym, powiedział w programie kanału video „Pravda.ru” Igor Szewczuk, członek organizacji społecznej „Oficerowie Rosji”, weteran antyterrorystycznego oddziału specjalnego „ALFA”. Brakuje głównych, podstawowych cech każdego zamachu terrorystycznego takich jak pochwycenie zakładników i przedstawienie żądań. W opinii Igora Szewczuka jest to zorganizowana przez służby specjalne Francji operacja mająca na celu „odświeżenie” w masach nienawiści do islamskiego terroryzmu, wyhodowanego przez Zachód i, przede wszystkim, przez USA. Ta wieloletnia taktyka Ameryki i jej satelitów jest dążeniem do utrzymania dominacji nad światem. Wersję o zorganizowanej zbrodni potwierdzają liczne sprzeczności i znaki zapytania, na przykład znalezienie w samochodzie dowodów tożsamości przestępców, brak rzeczywistych nagrań video i scenograficzny charakter obecnych.
            Ponadto istnieje moment pijaru islamistów w formie organizacji „marszu jedności”. Nie jest również jasne gdzie są szlochające rodziny ofiar i dlaczego nie ma pogrzebów. Ekspert uważa, że cel został osiągnięty, teraz już ludność Europy zjednoczy się w obliczu zewnętrznego zagrożenia i zapomni o tym, że gospodarki ich krajów, i samej Unii Europejskiej, umierają.
            To są brutalne technologie polityczne, dawno opracowane na Zachodzie, poczynając od zamachu terrorystycznego 11 września w Nowym Jorku i od wybuchu na maratonie bostońskim, powiedział Igor Szewczuk dziennikarzom „Pravda.ru”.
            Rosję teraz będą emocjonalnie wciągać w walkę ze stworzonym zagrożeniem, i w tym celu możliwe jest przeprowadzenie zamachów terrorystycznych na jej terytorium. Celem jest potem ulepienie z niej (Rosji – tłum.) nowego wroga islamistów. Zadaniem naszych służb specjalnych jest uważne monitorowanie nowych infiltracji przez „Państwo Islamskie”.
            #2503 Human3030

            Human3030
             Grey Eminence
            • Members
            • PipPipPip
            • 5946 postów
             Napisano 14 styczeń 2015 - 23:08
             - Szef policji prowadzący dochodzenie w sprawie ataków na redakcję Charlie Hebdo “popełnił samobójstwo.” -  :rolleyes:  ;)

             Komisarz policji prowadzący śledztwo w sprawie ataków na Charlie Hebdo popełnił samobójstwo, co każe podejrzewać, iż obecnie trwa jakaś akcja tuszowania całej sprawy.

             http://www.prisonpla...acy,p1208675753
             https://www.intellih...writing-report/
             http://thecontrail.c...source=activity

             /Nasze władze wyjaśnią jego samobójstwo, bo są w tym czempionami?!/  :)  ;)  :D  :wub:  :unsure:

             - Najdziwniejsze samobójstwa w polskiej polityce -

             http://www.fakt.pl/p...ria,484681.html
             http://www.fakt.pl/T...y,148470,1.html

             - Gigantyczne zainteresowanie nowym numerem "Charlie Hebdo". Dodrukowano 2 mln egzemplarzy -  :lol:
             Pierwszy po zamachu w redakcji numer satyrycznego francuskiego tygodnika "Charlie Hebdo" sprzedał się w środę rano w nakładzie 3 mln egzemplarzy i redakcja postanowiła dodrukować kolejne 2 mln gazet - informuje "The Times".

             http://www.polskatim...larzy,id,t.html

             "Łysy  Szy • 1 dzień temu  :rolleyes:

             To tylko potwierdza moje przypuszzenia, że wcześniej wiedzieli o skali imprezy... musiała być przygotowana, bo skok z 60 tys. do 3 mln jet nimożliwy bez czasu, kasy i planowania..."

             #2504 Human3030

             Human3030
              Grey Eminence
             • Members
             • PipPipPip
             • 5946 postów
              Napisano 14 styczeń 2015 - 23:11
              i @ +

              -Kto zestrzelił boeinga 5: gaz się ulatnia na Schiphol - /Konspiratory i manipulatory!/  :angry:

              http://zezorro.blogs...ie-ulatnia.html

              /Cel nr. II!/  :rolleyes:

              http://zezorro.blogs...krainskiej.html

              #2505 Fallout152 Godzilla152

              Fallout152 Godzilla152
               capo di tutti capi
              • Moderators
              • 351 postów
              • LocationPonyville152
              Napisano 14 styczeń 2015 - 23:18
              Hipoteza o tym, że ocaleni zrobili false flaga u Hebdo jest kusząca, wszak ocaleni zawsze szukają nam nowych wrogów, których będziemy bardziej nienawidzić niż ich, znaczy się: muzułmanów, Rosjan, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, etc. Z drugiej strony w wyzwolonych krajach takich jak Libia czy Irak (można by podać więcej przykładów), takie hebdo jest na porządku dziennym, więc czemu IS mieliby tego od czasu do czasu nie powtórzyć w Europie? Choć nie zmienia to faktu, że Izrael można winić pośrednio.

              Założę się, że Kolonko nagrał już nowy film i przynajmniej raz pada tam słowo "Iran" .
              JQiCU.gif              #2506 Human3030

              Human3030
               Grey Eminence
              • Members
              • PipPipPip
              • 5946 postów
               Napisano 14 styczeń 2015 - 23:51
               /Jak narazie, TO!/  :rolleyes:  B)

               - Mariusz Max Kolonko - WOJNA ŚWIATÓW między Muzułmanami, a Chrześcijaństwem -

               #2507 Human3030

               Human3030
                Grey Eminence
               • Members
               • PipPipPip
               • 5946 postów
                Napisano 15 styczeń 2015 - 23:17
                - W Paryżu Netanyahu Łokciami Wpychał Się Na Front.Tusk Też. -

                Widok premiera Izraela łokciami torującego sobie drogę do pierwszego rzędu światowych liderów w Paryżu wywołał zarówno zakłopotanie a dla jego przeciwników w nadchodzących wyborach stanowił rozrywkę dając im do ręki silne argumenty.

                http://www.mpolska24...a-fronttusk-tez

                /"To jest przepychanie się łokciami do koryta a nie dbanie o dobro narodu czy kraju."/  ;)

                - Francois Hollande: za atakami w Paryżu stoją illuminaci - wideo -

                Aktualnie urzędujący prezydent Francji François Hollande, w krótkim przemówieniu wygłoszonym w publicznej telewizji wprost powiedział o sprawcach masakry w redakcji Charlie Hebdo:

                "Ci, którzy dokonali tych czynów, ci terroryści, ci illuminaci, ci fanatycy, nie mają nic wspólnego z muzułmańską religią".

                Od razu oczywiście pojawiają się spekulacje, że prezydent w tak krótkim i jednoznacznym przecież przemówieniu, zwyczajnie się przejęzyczył i oczywiście miał coś innego na myśli. Dla mnie, Hollande podczas przemówienia nie wygląda na pijanego, roztargnionego, ani na kogoś kto nie zdaje sobie sprawy z tego co mówi. Nietrudno o stwierdzenie, że programowanie społeczeństwa w kierunku wypierania oczywistego zjawiska jakim jest NWO swoją skutecznością często przerasta klasyczne pranie mózgu.

                Jeśli dla kogoś to jeszcze nie jest ostatecznym dowodem na istnienie globalnego spisku kryminalistów, to już nic nie będzie w stanie go przekonać.

                Gdyby ktoś miał wątpliwości jak prawidłowo zapisuje się słowo illuminaci w języku francuskim:  http://fr.wikipedia.org

                http://alexjones.pl/...lluminaci-wideo

                - Przepowiednie na 2015 rok. To będzie rok afer, chaosu, katastrof naturalnych i terroru -

                Chaos tego roku to tylko przedsmak tego, co będzie działo się w 2015 - przepowiada Krzysztof Jackowski, najbardziej znany jasnowidz w Polsce. Co wydarzy się na arenie politycznej Polski? Co spowoduje przewrót, o którym mówi Jackowski i jakie będą jego skutki? Jakie katastrofy ogarną świat w nadchodzącym roku?

                http://www.se.pl/wyd...osu_498810.html

                /A walczący 'Górnicy' pójdą na pierwszy ogień tych nieszczęść!/  :)  ;)  :lol:  :wub:  :unsure:                #2508 fantom (ista)

                fantom (ista)
                 Moderator na FZN
                • Moderators
                • 998 postów
                • LocationIs baile ina bhfuil an croí ...
                Napisano 16 styczeń 2015 - 14:07
                No i tak to się robi, po to są 'służby'... :) mała rozpierducha służbowa, "winni" zastrzeleni, nie ma kogo przesłuchać, a Francuzi gotowi są pójść i ginąć w obronie inżynierów tego przedstawienia... Zawsze zastanawia mnie, czy ludzie są napradę tak ślepi czy tylko mało inteligentni :wacko:
                  Francja: Wojna za „Charlie Hebdo” on 14 stycznia 2015 17:20 / 4 komentarze
                Francuski prezydent F. Hollande ogłosił, że lotniskowiec  „Charles de Gaulle” uzyskał gotowość do przeprowadzenia „operacji antyterrorystycznej” na Bliskim Wschodzie. Okręt w najbliższych godzinach ma dołączyć do sił dowodzonej przez Amerykanów koalicji bombardującej cele w Iraku i Syrii. W przemówieniu wygłoszonym na pokładzie lotniskowca Hollande uzasadnił francuskie uczestnictwo w konflikcie niedawnym atakiem na siedzibę lewackiej redakcji „Charlie Hebdo”.
                Lotniskowiec „Charles de Gaulle” to flagowy okręt francuskiej marynarki wojennej o napędzie atomowym. Okręt opuścił właśnie południowe wybrzeża Francji i obrał kurs na wschód.
                (na podst. RT.com)
                charles-de-gaulle-aircraft-carrier-1.si_

                http://xportal.pl/?p=18644
                Phoenix_thumb.jpg
                (...) A jesli komu droga otwarta do nieba,
                Tym, co służą Ojczyźnie. (...)

                Na pohybel zdrajcom!                #2509 Human3030

                Human3030
                 Grey Eminence
                • Members
                • PipPipPip
                • 5946 postów
                 Napisano 16 styczeń 2015 - 23:23
                 /Zwiększono wydobycie oleju łupkowegow USA, dlatego ceny na rynkach światowych spadają tak to prawda, ale chyba, że to chodzi o oliwę z 'Orzechów Kokosowych/!  :)  ;)  :lol:  :wub:

                 - Obama idzie na wojnę z Kongresem. Stawką Iran -

                 Prezydent USA Barack Obama i premier Wielkiej Brytanii David Cameron zdecydowanie sprzeciwili się nowym sankcjom wobec Iranu, które planuje przyjąć Kongres USA. Obama zapowiedział weto, podkreślając, że sankcje grożą zerwaniem negocjacji z Teheranem.

                 http://www.tvn24.pl/...ran,506765.html

                 /Nie wątpliwie, że pod płaszczykiem 'Terroryzmu i Komunizmu' jest w właśnie IRAN i jego hegemonia anty Izraelska?!/  ;)  :)

                 - Iran grozi zemstą za spadek cen ropy. -

                 Prezydent Iranu Hasan Rouhani powiedział, że kraje odpowiedzialne za spadek światowych cen ropy naftowej będą żałować swojej decyzji. Ucierpią razem z Iranem. A gdzie był ten cwaniaczek gdy ceny rosły jak zwariowane a cierpiała np. Polska? Prezydent Iranu Hasan Rouhani powiedział we wtorek, że kraje stojace za spadkiem światowych cen ropy naftowej będą żałowały swojej decyzji i ostrzegł, że Arabia Saudyjska i Kuwejt poniósą obok Iranu konsekwencje spadku cen.

                 http://3obieg.pl/ira...spadek-cen-ropy

                 - "Gazprom" postanowił zerwać kontakty z Ukrainą -

                 "Gazprom" oświadczył o wstrzymaniu tranzytu gazu do Europy przez terytorium Ukrainy poczynając od 2020 roku. Wszystkie dotychczasowe wielkości gazu będą kierowane do Turcji. Jednakże dla korzystania z tego gazu Unia Europejska ma zbudować sieć gazociągów do Turcji, przy tym na własne środki.

                 http://polish.ruvr.r...z-Ukraina-8427/

                 /Wojna paliwowa trwa!/  :angry:

                 - Państwo Islamskie groźniejsze, niż się wydaje -

                 Bojownicy z Państwa Islamskiego zajęli już ogromne tereny w Iraku i Syrii. Zastraszone społeczeństwo, albo ratuje się ucieczką, albo pada ofiarą brutalnych mordów. Jak poważnym zagrożeniem jest Państwo Islamskie? Rozmowa z prof. Edwardem Haliżakiem z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

                 http://www.bankier.p...je-7218000.html

                 "Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl, żeby wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii, aż się spełnią słowa Boga."  :rolleyes:


                 #2510 Human3030

                 Human3030
                  Grey Eminence
                 • Members
                 • PipPipPip
                 • 5946 postów
                  Napisano 16 styczeń 2015 - 23:24
                  +

                  - Rzecznik PiS o marszu milionów w Paryżu: „infantylny” -

                  Kartki z napisami „Je suis Charlie” i marsz przeciw terroryzmowi i przemocy ulicami Paryża są – zdaniem Marcina Mastalerka – infantylne. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości chciał w ten sposób uderzyć w Ewę Kopacz, która wzięła udział w niedzielnym marszu, ale sam dostał rykoszetem. I to również od własnej partii.

                  http://fakty.tvn24.p...lny,505331.html

                  "Zbliża się zniszczenie Babilonu Wielkiego!!!" - /Nie chcieli nie chcieli zabrać się za religię, bo było im tak dobrze z nimi, ale musieli dostać kopa o 'Góry', aby coś 'przetziewięźniąć'!/  :)  :lol:  :wub:  :rolleyes:                  #2511 Fallout152 Godzilla152

                  Fallout152 Godzilla152
                   capo di tutti capi
                  • Moderators
                  • 351 postów
                  • LocationPonyville152
                  Napisano 16 styczeń 2015 - 23:51
                  Podobno podczas szturmu zamachowców na Hebdo było słychać polskie głosy, tak przynajmniej podał polsat i chyba inne media na świecie. Jest to oczywiste kłamstwo, choćby dla tego, że Francuzi nie muszą być biegli w polskiej mowie, ale propaganda poszła.
                  Zgaduję, że obywatele zachodnich państw mają teraz postrzegać Polskę jako kraj trzeciego świata. Aż mi się przypomina jak Obama był w Polsce a później amerykańskie dzienniki opublikowały zdjęcia gości w turbanach kłamiąc, że to rzekomo zdjęcia z tej wizyty.
                  W Polsce natomiast ta informacja zapewne ma skłócić Polaków z Tatarami. Już wcześniej była wpisująca się w ten scenariusz akcja podpalenia polskiego meczetu, bo wiadomo że u nas najgorsza mniejszość religijna to właśnie muzułmanie, oni mają rząd, banki, media i sprawili nam też lata komunizmu, żadną inną mniejszością się przejmować nie musimy.

                  Swoją drogą ten marsz milionów jakoś cienko wyszedł jak na francuskie warunki, tylko 1.7 mln. Na francuskim marszu przeciwników homoseksualnych ślubów było 4 mln ludzi.
                  JQiCU.gif                  #2512 Human3030

                  Human3030
                   Grey Eminence
                  • Members
                  • PipPipPip
                  • 5946 postów
                   Napisano 17 styczeń 2015 - 02:09
                   - Trzęsienie ziemi dla ponad pół miliona Polaków. Komu jeszcze zaszkodzi drogi frank? -

                   Ponad pół miliona osób spłacających kredyty mieszkaniowe we frankach nie ma powodów do zadowolenia: Szwajcarski Bank Centralny (SNB) zrezygnował z powiązania kursu franka z euro.

                   http://forsal.pl/art...rogi-frank.html

                   http://www.money.pl/...,0,1693752.html

                   /To jest niezrozumiałe, dlaczego konsumenci nie chcą Franka Szwajcarskiego, bo przecież ON jest taki ładny kolorowy?!/  :wacko:

                   /Pewnie, to wina Putina!/  ;)                   #2513 Human3030

                   Human3030
                    Grey Eminence
                   • Members
                   • PipPipPip
                   • 5946 postów
                    Napisano 17 styczeń 2015 - 13:27
                    - Ostatnie wydarzenia przeciwko Islamizacji -  B)

                    Po tragicznych wydarzeniach w Paryżu, można zauważyć coraz więcej incydentów z udziałem muzułmanów. W Niemczech pojawiły się groźby pod adresem ruchu Pegida. W Holandii dwóch mężczyzn zostało skazanych na 2 lata więzienia za próbę dołączenia do Państwa Islamskiego. Mają też miejsca sytuacje i ataki, o których nie ma ani śladu w polskich mediach.

                    http://ndie.pl/ostat...ko-islamizacji/
                    #
                    http://www.1planet1h...a-gabinetu-nwo/

                    - Tylko Ona może nam pomóc! Siły zła wpychają świat w wojnę. Raport specjalny Fatima Centre -

                    Analiza w 2 częściach: pierwsza – obecna trajektoria w kierunku III wojny światowej, i druga – jedyne rozwiązanie tej zbliżającej się tragedii.

                    http://wolna-polska....-centre-2015-01

                    /No to, III wojna światowa może pomóc czy raczej Fatima Centre?!/  :unsure:

                    DżIHAD I ZGNIŁKI. Bogusław Wolniewicz o zamachu w Paryżu.12 stycznia 2015

                    #2514 Human3030

                    Human3030
                     Grey Eminence
                    • Members
                    • PipPipPip
                    • 5946 postów
                     Napisano 18 styczeń 2015 - 12:28
                     - The Grand Chessboard of World War III -  B)

                     "Ten artykuł nie jest dla osób o słabym sercu."  :rolleyes:

                     http://www.thecommon...-world-war-iii/
                     http://revolutionradio.org/?p=91428
                     http://patriotnewsne...f-World-War-III

                     http://translate.goo...ii/&prev=search

                     - Islamic State Has Tripled Its Territory In Syria Since U.S. Started Airstrikes - /Conspiracies: Fact or Fiction/

                     http://conspiracyanalyst.org/

                     http://translate.goo...rg/&prev=search

                     - Spectacular video of SpaceX Falcon 9 rocket crash-landing on ocean barge -

                     http://ufosightingsh...x-falcon-9.html

                     http://translate.goo...tml&prev=search

                     #2515 Human3030

                     Human3030
                      Grey Eminence
                     • Members
                     • PipPipPip
                     • 5946 postów
                      Napisano 18 styczeń 2015 - 12:44
                      - Wojna w Europie -  B)

                      Jeszcze bez użycia wojsk, ale już z użyciem broni trwa wojna między Unią Europejską a Państwem Islamskim. Służby specjalne jeszcze nie nazywają jej po imieniu oficjalnie, ale w Europie de facto ogłoszono alert, które daje służbom specjalnym nieograniczone uprawnienia. W Brukselskiej siedzibie Komisji Europejskiej ogłoszono alarm bezpieczeństwa II stopnia.

                      Alarm III stopnia oznacza faktyczne uczynienie z siedziby KE twierdzy, a najwyższego IV stopnia bezwarunkową ewakuację na czas nieograniczony.

                      Rzeczniczka KE Mina Andreeva wyjaśnia podniesienie stanu zagrożenia w budynku Berlaymont, gdzie na co dzień urzędują komisarze europejscy skoordynowaniem środków bezpieczeństwa z innymi instytucjami europejskimi, co oczywiście nie oznacza, że podjęły one dokładnie takie same środki zapobiegające. Wiceprzewodnicząca KE Kristalina Georgiewa informuje pracowników urzędu KE, że podjęte działania to jedynie środki ostrożności.

                      Od czwartku ulice europejskich miast przypominają sceny z filmów akcji. Najpierw belgijscy antyterroryści zatrzymują 13 islamskich imigrantów. Kilka godzin później Francuzi – dwóch następnych.

                      W piątek rano w Berlinie niemiecka policja zatrzymuje jeszcze dwóch innych i od razu stawia im zarzuty: przygotowywanie zamachu w Syrii oraz werbowanie ochotników do oddziałów Państwa Islamskiego. Zamachy w Niemczech? - Nie mamy dowodów na to, żeby zatrzymani takie zamachy przygotowywali – przyznaje policja. - Ale są terrorystami, bo na to dowodów mamy aż nadto.

                      W tym samym czasie belgijscy antyterroryści strzelają w Verviers do domniemanych terrorystów – dwówch muzułmanów nie żyje, jeden dostaje się w ręce Belgów.

                      - To byli niesłychanie dobrze uzbrojeni mężczyźni. Natychmiast otworzyli ogień i zanim zostali zneutralizowani, przez kilka minut strzelali do jednostek specjalnych policji federalnej z broni wojskowej i pistoletów – relacjonuje prokurator federalny Eric Van Der Sypt. Ale... nic nie wskazuje na powiązania grupy z Verviers z osobami odpowiedzialnymi za ataki w Paryżu.

                      Prokurator generalny Niemiec rozkazuje przeszukanie 11 mieszkań w stolicy Niemiec. 250 funkcjonariuszy z trzech oddziałów specjalnych aresztowało 41-letniego Ismeta D., samozwańczy emira kierjącego grupą islamistów w berlińskiej dzielnicy Tiergarten. Członkami jego organizacji są m.in. Turcy i Czeczeni. Jego towarzysz, 43-letni Emin F. odpowiada za finanse grupy. Obaj wspierają organizacyjnie i finansowo islamistów udających się do Syrii oraz przekazują im wysokiej jakości sprzęt wojskowy. W Wolfsburgu w Dolnej Saksonii zatrzymany zostaje Niemiec pochodzący z Tunezji, który podczas pobytu w Syrii przyłączył się do oddziałów Państwa Islamskiego i przeszedł tam trzymiesięczne szkolenie bojowe.

                      Akcje policji i służb specjalnych mają się nasilać. Ale związani z Państwem Islamskim niezrzeszeni dżihadziści zapowiadają, że ich działania również.

                      http://www.mpolska24...wojna-w-europie                      #2516 Bohemoth

                      Bohemoth
                       1
                      • Members
                      • PipPipPip
                      • 48 postów
                       Napisano 18 styczeń 2015 - 12:54
                       Ukraina: koniec rozejmu, wojska atakują separatystów

                       http://wiadomosci.on...aratystow/00ykd


                       Walki w Donbasie – 17-21 stycznia 2015 r. (relacja)

                       http://www.nowastrat...tycznia-2015-r/                       #2517 Human3030

                       Human3030
                        Grey Eminence
                       • Members
                       • PipPipPip
                       • 5946 postów
                        Napisano 18 styczeń 2015 - 23:16
                        - Kreml oskarża Ukrainę o odtrącenie pokojowej oferty. Propagandowa zagrywka Putina? -

                        Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko odrzucił przekazany mu w tym tygodniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina plan deeskalacji sytuacji w Donbasie - oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Znana jest jednak tylko wersja wydarzeń według Rosjan. Kijów nie skomentował sprawy. Co warte odnotowania, Kreml najwyraźniej wysłał list z sugestią częściowego rozbrojenia na froncie niedługo po tym, jak separatyści przeprowadzili najcięższe ataki na donieckie lotnisko.

                        http://www.tvn24.pl/...iny,507139.html

                        /W takim razie, 'Oj będzie, będzie się działo!/  :rolleyes:


                        /'Oj będzie,  będzie się działo' i Hans Zimmer na erkaemie będzie grał!/  :)  ;)  :wub:  :unsure:
                        http://pl.wikipedia....rabin_maszynowy

                        #2518 Human3030

                        Human3030
                         Grey Eminence
                        • Members
                        • PipPipPip
                        • 5946 postów
                         Napisano 19 styczeń 2015 - 00:17
                         - "Top Gear" pokazał tajną łódź podwodną Rosji. Rzekomo przez przypadek -

                         Łódź "Losharik" to element tajnego projektu "AC-12" rosyjskiej armii. Afera wybuchła, bo jej zdjęcie - przez przypadek? - pokazano w motoryzacyjnym magazynie "Top Gear".

                         http://niezalezna.pl...przez-przypadek

                         - 'Top Gear' Russia Accidentally Published An Image Of A Classified Submarine -

                         http://www.businessi...ubmarine-2015-1
                         http://defensetech.o...et-russian-sub/


                         http://translate.goo...5-1&prev=search

                         "Po zlikwidowanych ukropach i zachodnich najemnikach została broń produkcji amerykańskiej jak te karabinki M4:"  :ph34r:

                         http://www.kresy.pl/...aincow,0,0,6760

                         /Ta broń amerykańska niby to przez przypadek zostanie rozrzucona przez wrogich dywersantów po polskich lasach grzybowych wraz z amunicją a w aktualnej sytuacji to jak znalazłby prawdziwka królewskiego!/  :)  :D  ;)  :wacko:

                         - THE EVIL FORCES THAT CONTROL OUR PLANET & BEYOND plus NIBIRU INCREASES IN SIZE - /INFORMER NEWS & COSMIC NEWS/  B)

                         #2519 Human3030

                         Human3030
                          Grey Eminence
                         • Members
                         • PipPipPip
                         • 5946 postów
                          Napisano 19 styczeń 2015 - 01:11
                          - Izraelskie śmigłowce zaatakowały przez granicę. Hezbollah ogłasza mobilizację -

                          Izraelskie śmigłowce przeprowadziły niszczycielski atak na konwój bojówkarzy Hezbollahu i irańskich "doradców" w Syrii. Liczba zabitych nie jest jasna, ale na pewno zginęło kilku wysokich rangą i znanych członków libańskiej bojówki oraz obywatele Iranu. Hezbollah ogłosił postawienie swoich sił w stan gotowości.

                          http://www.tvn24.pl/...ahu,507122.html

                          /Hawaa Hawaai Hava Nagila Hava Nagila Hava Nagila Ve! Oj będzie się dziać, oj będzie się dziać!!!/  :wub:  :D  ;)                          #2520 OSTOJA2

                          OSTOJA2
                           1
                          • Members
                          • PipPipPip
                          • 543 postów
                           Napisano 19 styczeń 2015 - 12:04
                           Prawy Sektor, UPA, Tryzub im. Bandery i UNA-UNSO uznane w Rosji za organizacje terrorystyczne
                           .
                           .
                           Rosyjska Federalna Służba Monitoringu Finansowego uznała Prawy Sektor, UPA, UNA-UNSO i Tryzub im. Stepana Bandery za organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne.
                           .
                           .
                           organizacje-terrorystyczne.jpg?w=460&h=3                           Similar Topics Collapse

                           TematForumAutorPodsumowanieOstatni post                           Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

                           0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych                           Inne serwisy: IFD