o * H e r o i z m i e

Isten, a*ldd meg a Magyart
Patron strony

Zniewolenie jest ceną jaką trzeba płacić za nieznajomość prawdy lub za brak odwagi w jej głoszeniu.* * *

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków * * *


* "W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy woleli upadlające obce panowanie." - Adam Jerzy książę Czartoryski, w. XIX.


*************************

WPŁATY POLSKI do EU 2014 :
17 mld 700 mln 683 tys. zł.
1 mld 492 mln / mies
40 mln d z i e n n i e

50%
Dlaczego uważasz, że t a c y nie mieliby cię okłamywać?

W III RP trwa noc zakłamania, obłudy i zgody na wszelkie postacie krzywdy, zbrodni i bluźnierstw. Rządzi państwem zwanym III RP rozbójnicza banda złoczyńców tym różniących się od rządców PRL, iż udają katolików

Ks. Stanisław Małkowski

* * * * * * * * *

środa, 14 grudnia 2011

Byłem w ZOMO, byłem w ORMO, tera jestem za Platformą * KURS na DNO trwa

*** " TA MI OTO PRZYPADŁA KRAINA I CHCE BÓG, BYM W MILCZENIU TU ŻYŁ * ZA TEN GRZECH, ŻE WIDZIAŁEM KAINA ALE ZABIĆ NIE MIAŁEM GO SIŁ ."

*** " DESPOTYZM przemawia dyskretnie, w ludzkim społeczeństwie każda rzecz ma dwoje imion. "
APPENDIX.

Oświadczenie w sprawie wykorzystania rezerw dewizowych

 Niniejszym protestuję przeciwko udzieleniu przez Narodowy Bank Polski na życzenie rządu pożyczki z polskich rezerw walutowych dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co zapowiedział minister finansów. Protestuję z następujących pięciu powodów:
1. Nie istnieje żaden wiarygodny plan zatrzymania kryzysu finansowego. Wiadomo, że te pieniądze pójdą na pożyczki dla rządu Włoch, i podobnie jak w przypadku pożyczek dla Grecji zostaną zmarnowane. Mimo wysokiej obecnie wiarygodności kredytowej MFW, nie można wykluczyć, że w przyszłości Polska będzie musiała zaakceptować fakt, że nie odzyska części pożyczonych pieniędzy.
2. Pożyczka oznacza złamanie prawa unijnego, które zakazuje bankom centralnym finansowania rządów. Pożyczanie za pośrednictwem MFW nie różni się niczym od praktyki prania pieniędzy przez mafię narkotykową i wprowadzania ich potem do obrotu jako legalnych. W tej sprawie wypowiadał się Bundesbank, który odmówił udzielenia takiej pożyczki.
3. Poland jest ósmym najbardziej zadłużonym krajem świata o bardzo małych aktywach zagranicznych, nie powinno się zmieniać struktury tych aktywów na bardziej niekorzystną dla siebie w tak trudnej sytuacji.
4. Włosi mają ulokowane w bankach, na giełdzie i w innych aktywach finansowych ponad 3 biliony euro, są w stanie sami spłacić swoje długi. Jest żenujące i nieakceptowalne, że nie spłacają sami swoich długów, tylko wyciągają łapę po pieniądze biedniejszych krajów.
5. Taka pożyczka łamie zasady którymi kieruje się NBP inwestując rezerwy dewizowe.
Jeżeli rząd Polski chce udzielić pożyczki rządowi Włoch, za pośrednictwem MFW, to niech znajdzie te pieniądze w budżecie, albo sam pożyczy na rynku. Wtedy będzie to działanie zgodne z prawem, chociaż tak samo bezsensowne.
prof.  Krzysztof RYBIŃSKI
*******************************
DODATEK  NADZWYCZAJNY.
KONSTYTUCJA REGENCJI POLSKIEJ : - )
Credo przewodnie: wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm [Stefan Kisielewski]
Regencja Polska ustanowiona jest we wyniku rewolucji konserwatywnej przywracającej naturalny organiczny ład libertariański na ziemiach polskich.

Art. 1 Prawo tzw. III RP jest unieważnione.
Art. 2 Regencja Polska jest monarchią absolutną, oświeconą i konstytucyjną.
Art. 3 Regent sprawuje swój urząd dożywotnio i wyznacza swego następcę na czas po swej śmierći.
Sekcja administracyjna.
Art. 4 Regencja Polska dzieli się na sześć makroregionow: pomorski; bałtycki; wielkopolski; mazowiecki; śląski i małopolski.
Art. 5 Makroregiony dzielą się na mikroregiony.
Makroregion pomorski podzielony zostaje na mikroregion zachodniopomorski, słowiński, kaszubski, kociewski, żuławski i krolewiecki dziś będący pod tymczasową okupacją Federacji Rosyjskiej.
Makroregion bałtycki podzielony zostaje na mikroregion warmiński, mazurski, suwalski i podlaski.
Makroregion wielkopolski podzielony zostaje na mikroregion wielkopolski właściwy, lubuski, krajeński, pałucki, kujawski, sieradzki, łęczycki, wieluński.
Makroregion mazowiecki podzielony zostaje na mikroregion płocki, kurpiowski, ciechanowski, narewski, biebrzański, warszawski, bzurski, pilicki oraz liwski. Makroregion śląski podzielony zostaje na mikroregion łużycki, sudecki, dolnośląski, gornośląski, cieszyński. Makroregion małopolski podzielony jest na mikroregion zachodniogalicyjski, wschodniogalicyjski, podhalański, bieszczadzki, świętokrzyzki, lubelski.
Art. 6 Konsulowie zarządzają poszczegolnymi makroregionami, zaś kasztelanowie mikroregionami.
Art. 7 Regent powołuje a także odwołuje konsulow oraz kasztelanow.
Art. 8 Administracja terenowa powyżej poziomu sołtysa jest zniesiona.
Cele polityki exterytorialnej.
Art. 9 Regencja Polska dąży do wykreowania Skonfederowanych Stanow Międzymorza zintegrowanych unią personalną z Regencją Polską.
Art. 1O Regencja Polska kolaboruje z pozostałymi państwami wykluczonymi z ‘koncertu wielkich mocarstw’ e.g. z Japonią, Indią i państwami islamskimi.
Art.11 Planuje także kolonizację Antarktydy, wysp oceanicznych, kosmosu a także liczne expedycje wysokogorskie, głębinomorskie i głębinoziemskie.
Cele polityki interytorialnej.
Art. 12 Likwiduje się Wojsko Polskie i zastępuje go Regencyjną Gwardią Rewolucyjną.
Art. 13 Likwiduje się Policję i tworzy Specjalną Tulicję Rewolucyjną.
Art. 14 Likwiduje się wszystkie służby specjalne III RP i powołuje jedną Służbę Specjalną.
Art.15 Kompetencje ministerstw.
Ministerstwo Expansji I Impansji [zawiadujące Gwardią Rewolucyjną]
Ministerstwo Polityki Exterytorialnej [ zawiadujące dyplomacją]
Ministerstwo Egzekucji I Egzekucji Komorniczej [zawiadujące Tulicją Rewolucyjną oraz Doraźnymi Trybunałami Polowymi]
Ministerstwo Logistyki, Prywatyzacji, Reprywatyzacji I Uwłaszczeń
Ministerstwo Informacji I Propagandy
Ministerstwo Środowiska Naturalnego
Ministerstwo Prawdy Historycznej I Kultury
Art. 16 Służba Specjalna dyrektywnie podlega kompetencjom regenta.
Służba w administracji publicznej.
Art. 17 Radykalnie zmniejsza się liczbę stanowisk ograniczając je do tych niezbędnych.
Art. 18 Likwiduje się parlament a jego rezydencje zamienia na skansen III RP.
Art. 19 Blokuje się możliwość służby publicznej kunktatorom uwikłanym w kompromisy z totalitarnym reżimem nazistowskim, komunistycznym oraz neokomunistycznym.
Art. 20 Znosi się jakiekolwiek przywileje z powodu przynależności narodowej, religijnej, klanowej, socjalnej, grupowej.
Art. 21 Faworyzowanie wybitnej jednostki w administracji publicznej może być powodowane li tylko i jedynie atrybutami jej woli mocy, charakteru i intelektu i świadomosci.
Art. 22 Służbę w administracji publicznej mogą pełnić pełnoletni Polacy mający skończony 13 rok życia, po pełnej lustracji pod kątem historycznym i ekonomicznym.
Sprawiedliwość
Art. 23 Powołuje się Doraźny Trybunał Polowy na miejsce obecnego sądownictwa.
Art. 24 Przywraca się publiczną kare śmierci za najpoważniejsze zbrodnie takie jak grabież, korupcja, pajdofilia, gwałty, kolaboracja z totalitarnym reżimem nazistowskim, komunistycznym i neokomunistycznym oraz niesprowokowane mordy nie będące aktem obrony lub rewanżu.
Art. 25 Doraźny Trybunał Polowy może zamienić karę śmierci na dożywotni oboz internowania.
Art. 26 Wysoko karana jest także nieuzasadniona przemoc, destrukcja dobr naturalnych oraz zabytkow historycznych, oszustwo, monopolizacja rynku, spam reklamowy, zaśmiecanie otoczenia i zakłocanie spoczynku nocnego pomiędzy godziną 23 a 6.
Art. 27 Co nie jest zakazane, jest dozwolone.
Art. 28 Obniża się granicę pełnoletnosci do 13. roku życia.
Art. 29 Bezprawie poprzednich systemow jest lustrowane zaś jego autorzy napiętnowani i exterminowani publicznie.
Art. 3o Zakazuje się wszelkiej odpowiedzialności kolektywnej pozostawiając wyłącznie tę indywidualną.
Kwestie metafizyczne.
Art. 31 Konkordat ze ‘Stolicą Apostolską’ jest zerwany.
Art. 32 Fundusz Kościelny uznaje się za zlikwidowany.
Art. 33 Obecna własność kościelna jest prześwietlona z detalami. Jeśli wykryje się jej nieuczciwe przejęcie kasuje się ją i wystawia na licytacji.
Art. 34 Obiektywne prawo naturalne jest religią panującą w Regencji Polskiej.
Art. 35 Tworzy się Kościoł Uniwersalno Katolicki mający za zadanie wskazywać na legitymizację Regencji Polskiej na gruncie prawa naturalnego.
Art. 36 Deifikuje się bohaterow narodowych zaś ich prześladowcow profanuje.

Ekonomia i przekształcenia własnościowe.
Art. 37 Kapitalizm państwowy będący kwintesencją III RP jest zlikwidowany.
Art. 38 Mienie państwowe lub komunalne III RP pozostaje skasowane, wyprzedane na licytacji lub zamienione na koszary dla Regencyjnej Gwardji Rewolucyjnej.
Art. 39 Państwowe pozostaje wyłącznie to co niezbędne dla funkcjonowania Regencji Polskiej.
Art. 4o Wolna konkurencja jest systemem ekonomicznym Regencji Polskiej.
Art. 41 Należy zwrocić dawnym właścicielom własność nieprawnie zagrabioną w poprzednich reżimach. Niezagrabiona lecz przejęta w wyniku malwersacji będzie skonfiskowana a następnie
wyprzedana na licytacji.
Art. 42 Znosi się wszelkie dotacje, zapomogi, koncesje, protekcje, podatki zaś niewielki podatek nazywany także zrzutą patryjotyczną ustala zaledwie we wypadku konieczności.
Ofensywa oraz kontrofensywa.
Art. 43 Służba w Regencyjnej Gwardji Rewolucyjnej jest dobrowolna jednakowoż zachęca się wszystkich do propagacji militarnego stylu bycia, odwiedzania obiektow militarnych a także szkolenia na poligonach.
Art. 44 Istnieje możliwość kreacji własnych formacji paramilitarnych, skautowych, grup rekonstrukcyjnych, a także bojowek terrorystycznych oraz antyterrorystycznych sprzężonych z panującą religią prawa naturalnego.
Art. 45 Zezwala się na nieograniczone posiadanie brońi a także używanie jej w celach zgodnych z religią prawa naturalnego.
Art. 46 Za Służbę w Regencyjnej Gwardji Rewolucyjnej wynagradza się wysoką gratyfikacją finansową.

Tematy narodowe.
Art. 47 Nie przewiduje się przywilejow ze względu na przynależność do mniejszości czy większości.
Art. 48 Premiuje się wysoką świadomość narodową. Wyłącznie jednostki ja posiadające mogą pełnić wysokie stanowiska publiczne.
Art. 49 Zachowuje się wszelakie kultury regionalne.
Art. 5O Istnieją następujące języki oficjalne Regencji Polskiej: łaciński, staropolski, nowopolski, młodopolski, wirtualny, gitowski, kaszubski, kociewski, warmiński, mazurski, wielkopolski, łużycki, śląski, goralski, galicyjski, starocerkiewnosłowiański, karaimski, niemiecki, litewski, białoruski, ukraiński, ślesiński, wilamowicki, bociański, cygański i nijaki.
Art. 51 Regencja Polska zmierza do wzajemnego przenikania tychże językow oraz stworzenia nadjęzykowego melanżu łączącego rożne narody, kultury regencji.

Summa summarum
Art. 52 Komu się nie podoba temu droga wolna.

Brak komentarzy: